.

THE BULGARIAN ASTRONAUTICAL SOCIETY


 
БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

История

Цели

Членство

Структура Ръководни органи Информационен портал
Новини
Отличия Юбиляри Контакти

  Българското астронавтическо дружество (БАД) е основано от група учени, инженери и специалисти в гр.София на 08.12.1957 г. − 2 месеца след извеждането в орбита на първия изкуствен спътник на Земята "Спутник" (04.10.1957 г.). От датата на учредяването си БАД е доброволна обществена научна организация, чиято цел е да спомага за развитието на космическите и авиационните изследвания и приложните им дейности.

   През 1958 г. БАД става член на Международната федерация по астронавтика (МАФ), а нейният председател (от 1957 до 1978 г.), големият български астроном акад. Никола Бонев, е избран за вицепрезидент на МАФ (1961-1963 г.). Председатели на БАД са били и академиците Кирил Серафимов и Димитър Мишев, а от 1987 до 1990 година председател е първият български космонавт Георги Иванов.
  
   Почетни членове и носители на златната значка на дружеството са космонавтите Георги Иванов, Александър Александров и Красимир Стоянов.

.
Http://
www.bad1957.org    Е-mail:e_alexand@mail.bg

           

1