План, дейност и услуги

      История на авиацията и космонавтиката


План за работа на БАД през 2017 г.

Конференция “Космос, екология, сигурност”

Списание “Аерокосмически изследвания в България”
 
Предлагани от БАД услуги в областта на
радиорелейните и спътниковите линии и системи

Меморандум за съвместна дейност на БАД и БТС

Космическо училище

Oбразователен семинар за ученици, посветен на Международния ден на авиацията и
космонавтиката, 26 април 2017 г., ИКИТ, БАН

За образователната инициатива "Космическо училище"

55 години БАД (постер)

60 години БАД (диплянка)

70 години от подвига на летеца Димитър Списаревски

100 от рождението на летеца Неделчо Бончев

100 години българска бойна авиация

100 от рождението на Николай Колев 

155 от рождението на К.Е. Циолковски

110 от рождението на К.П. Корольов


Институт за космически изследвания и технологии - БАН
 
Космически агенции и центровеначало
1