План, дейност и услуги

      История на авиацията и космонавтиката

 
План за работа на БАД през 2019 г.

Конференция “Космос, екология, сигурност”

Списание “Аерокосмически изследвания в България”
 
Предлагани от БАД услуги в областта на
радиорелейните и спътниковите линии и системи

Меморандум за съвместна дейност на БАД и БТС

Космическо училище

За образователната инициатива "Космическо училище"

Oбразователен семинар за ученици, посветен на Международния ден на авиацията и
космонавтиката, 26 април 2017 г., ИКИТ, БАН

Кръгла маса "Космическите науки и технологии, тяхното място и роля в средното образование в България",
3 ноември 2017 г., РКИЦ, София

 
40 години от полета на първия българин в Космоса:
Георги Иванов пред БНТ

 
60 години БАД


60 години БАД (диплянка)

75 години от подвига на летеца Димитър Списаревски

100 от рождението на летеца Неделчо Бончев

105 години българска бойна авиация

100 от рождението на Николай Колев 

160 от рождението на К.Е. Циолковски

110 от рождението на К.П. Корольов


Институт за космически изследвания и технологии - БАН
 
Космически агенции и центровеначало
1