[30-11-2017] Национална природо-математическа гимназия „акад. Любомир Чакалов“
                        кв. Лозенец, ул. Бигла 52
                 

                                13:30 – 14:10 Лекционна част

                                14:20 – 16:10 Кръгла маса

 

ГИС ДЕН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Образователна инициатива „Космическо училище“

 

Първият „ГИС ден за образование“ е по повод на Международния ден на географските информационни системи (ГИС), честван на 15 ноември 2017 г. и
50-годишнината на Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) „акад. Любомир Чакалов“.
Събитието се организира по линия на образователна инициатива „Космическо училище“, съвместна инициатива на Институт за космически изследвания и технологии – БАН (ИКИТ-БАН), SCGIS Chapter Bulgaria и Българско астронавтическо дружество (БАД) в партньорство с ЕСРИ България, ESRI Education Team, НПМГ, EARSeL, DigitalGlobe Foundation, Copernicus Academy, Canadian Space School.


[03-11-2017]
Кръгла маса "КОСМИЧЕСКИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ТЯХНОТО МЯСТО И РОЛЯ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ", проведена в Руския културно-информационен център в София, в рамките на Тринадесета международна научна конференция "Космос, екология, сигурност" SES'2017 и на образователната инициатива "Космическо училище".

[26-04-2017] Oбразователен семинар за ученици, посветен на Международния ден на авиацията и космонавтиката, проведен в ИКИТ, БАН.

начало 1