БАД лого   БЪЛГАРСКО  АСТРОНАВТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО
П Л А Н

з а   д е й н о с т т а   п р е з   2019 г.

1.          Работа по възобновяване дейността на бивши клонове на БАД (Плевен, Смолян, Ямбол) и създаване на нови структури.
Посещение на клонове на БАД в страната от членове на
УС.

2.          Честване на 40-годишнината от полета на Първия български космонавт Георги Иванов (април 2019 г.).

3.          Открит урок с ученици от столичните училища в Училище на авиацията на летище София.

4.      Честване на 85-годишнината от рождението на първият космонавт на планетата Юрий Гагарин (9 март 1934 г.) и поднасяне на цветя пред барелефа на Юрий Гагарин в 138 СОУ в София. Участие в честванията на Международния ден на авиацията и космонавтиката.

5.    Участие в мероприятието „До Луната, Слънцето и далечния космос”, организирано от ИКИТ-БАН, което е част от световните чествания по случай 100-годишнината от създаването на Международния астрономи­чески съюз.

6.          Участие в честването на 50-годишнината от полета на „Аполо-11” и стъпването на човек на Луната (20 юли 1969 г.).

7.    Участие в подготовката и провеждането на конференцията “Космос, екология, сигурност”, посветена на 150-годишнината от създаването на БАН, 50-годишнината от създаването на Института за космически изследвания и технологии и 40-годишнината от полета на първия български космонавт Георги Иванов (6-8 ноември 2019 г.).

8.         Подготовка и провеждане на Отчетно-изборното делегатско събрание на БАД (ноември 2019 г.).

9.    Участие в организиране на образователни и научни програми с деца, ученици и студенти като: - осъждане на космически проекти; - провеждане на астрономически наблюдения; - национални и регионални състезания и олимпиади; - конкурси и викторини за деца и ученици, вкл. Националният конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „Еврика” в София, - обучение по проект "Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища (EEOBSS)“; - дейности съвместно с Детски научен център „Музейко”, София.

10.      Изнасяне на лектория пред ученици и общественността на гр. Троян, организирана от БАД, клон Троян.

11.      Провеждане на мероприятия в рамките на инициативата „Космическо училище“.

12.     Провеждане на мероприятия в рамките на Световната седмица на космоса (4-10 октомври 2019 г.).

13.     Организиране на посещение на СОК "Камчия".

14.      Отбелязване на кръгли годишнини на дългогодишни заслужили членове на БАД.

15.      Участие на БАД в мероприятията на Клуба на авиацията.

16.      Участие на членове на секция „Космически съобщения” на БАД в международни и национални форуми, свързани с космически съобщения.

17.      Отбелязване чрез публикации на приноса на известни български учени за развитие на космонавтиката и авиацията в България.

18.      Популяризиране на постиженията на България в областта на авиацията и космонавтиката и заслугите на ветераните.

19.      Популяризиране дейността на БАД в цикъла лекции в Центъра за квалификация на учители "Успех".

20.      Образователни и научни програми, конференции, семинари, лектории и др.

21.      Участие на БАД, чрез неговите членове от клонове и секции, в проекти и договори.

22.      Сътрудничество с академии, университети и институти.

23.      Издателска и рекламна дейност.

24.      Поддържане на Интернет страницата на БАД.

начало 1