БЪЛГАРСКО  АСТРОНАВТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО

П Л А Н

з а   д е й н о с т т а   п р е з   2020 г.

1.      Работа по възобновяване дейността на бивши клонове на БАД (Плевен, Смолян и др.) и създаване на нови структури. Посещение на клонове на БАД в страната от членове на УС.

2.      Участие на структурите на БАД в честванията на Международния ден на авиацията и космонавтиката и поднасяне на венци и цветя пред барелефа на Юрий  Гагарин в „Алеята  на  космонавтите“ в Пловдив и пред барелефа на Юрий Гагарин в 138 СОУ в София, участие в мероприятията, организирани в „Училище за Авиация“ на летище София, в РКИЦ и СОК „Камчия“ и др.

3.      Отбелязване 60-годишнината на Международната академия по астронавтика (МАА – основана на 16 август 1960г., Стокхолм, Швеция) в рамките на Световната седмица на космоса (4-10 октомври 2020 г.).

4.      Участие на БАД в честване на 110 години от създаването на първия аероклуб в България (ноември 2020 г.)

5.      Участие в подготовката и провеждането на конференцията “Космос, екология, сигурност” (ноември 2020 г.).

6.      Организиране на образователни и научни програми с деца, ученици и студенти: - Детски научен център „Музейко”- София; - за астрономически наблюдения; - по космически проекти; - организиране на национални и регионални състезания и олимпиади; - конкурси и викторини за деца и ученици, вкл. два национални конкурса: „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „Еврика” в София.

7.  Превеждане на мероприятия в рамките на инициативата „Космическо училище“.

8.      Съдействие за изграждане на планетариум и изложбена зала в Стара Загора.

9.      Отбелязване на кръгли годишнини на дългогодишни заслужили членове на БАД.

10. Участие на БАД в мероприятията на Клуба на авиацията.

11. Участие на членове на секция „Космически съобщения” на БАД в международни и национални форуми с доклади на тематика в областта на космическите съобщения.

12. Отбелязване чрез публикации на приноса на известни български учени за развитие на космонавтиката в България.

13. Популяризиране на постиженията на България в областта на авиацията и космонавтиката и заслугите на ветераните.

14. Образователни и научни програми, конференции, семинари, лектории и др.

15. Участие на БАД, чрез неговите членове в клонове и секции, в проекти и договори.

16. Сътрудничество с академии, университети и институти.

17. Издателска и рекламна дейност.

18.  Поддържане на Интернет страницата на БАД.
начало 1