БЪЛГАРСКО  АСТРОНАВТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО

П Л А Н

з а   д е й н о с т т а   п р е з   2021 г.

1.    Работа по възобновяване дейността на бивши клонове на БАД и създаване на нови структури. Посещения на клонове на БАД в страната от членове на УС. – отговорници членовете на УС.

2.    Участие на структурите на БАД в честванията на Международния ден на авиацията и космонавтиката и 60-годишнината от полета на Юрий Гагарин. Поднасяне на венци и цветя пред барелефа на Юрий  Гагарин в „Алеята  на  космонавтите“ в Пловдив и пред барелефа на Юрий Гагарин в 138 СОУ в София. Участие в мероприятията, организирани в „Училище за Авиация“ на летище София, в РКИЦ и др.

3.    Участие в честването на 40-годишнината от извеждане в орбита на 2 български спътника по Програма „ИНТЕРКОСМОС-България 1300” и в мероприятия в рамките на Световната седмица на космоса (4-10 октомври 2021).

4.    Участие в подготовката и провеждането на Международната конференция "Екологично инженерство и опазване на околната среда" с младежка научна сесия и летен докторантски университет, която ще се проведе от 30.09 до 03.10.2021 г. в Творческия дом на БАН – Варна.

5.    Участие в подготовката и провеждането на конференцията “Космос, екология, сигурност SES’2021” (ноември 2021 г.).

6.    Организиране на образователни и научни програми с деца, ученици и студенти: - Детски научен център „Музейко”- София; - за астрономически наблюдения; - по космически проекти; - организиране на национални и регионални състезания и олимпиади; - конкурси и викторини за деца и ученици, вкл. два национални конкурса: „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „Еврика” в София.

7.    Провеждане на мероприятия в рамките на инициативата „Космическо училище“.

8.    Съдействие за изграждане на планетариум и изложбена зала в Стара Загора.

9.    Отбелязване на кръгли годишнини на дългогодишни заслужили членове на БАД.

10.    Участие на БАД в мероприятията на Клуба на авиацията.

11.    Участие на членове на секция „Космически съобщения” на БАД в международни и национални форуми с доклади на тематика в областта на космическите съобщения.

12.    Отбелязване чрез публикации на приноса на известни български учени за развитие на космонавтиката в България.

13.    Популяризиране на постиженията на България в областта на авиацията и космонавтиката и заслугите на ветераните.

14.    Образователни и научни програми, конференции, семинари, лектории и др.

15.    Участие на БАД, чрез неговите членове в клонове и секции, в проекти и договори.

16.    Сътрудничество с академии, университети и институти.

17.    Издателска и рекламна дейност.

18.    Поддържане на Интернет страницата на БАД.


начало 1