БЪЛГАРСКО  АСТРОНАВТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО

П Л А Н

з а   д е й н о с т т а   п р е з   2022 г.

    1.   Работа по възобновяване дейността на бивши клонове на БАД и създаване на нови структури. Посещения на клонове на БАД в страната от членове на УС.
    2.   Участие на структурите на БАД в честванията на Международния ден на авиацията и космонавтиката. Поднасяне на венци и цветя пред барелефа на Юрий  Гагарин в „Алеята  на  космонавтите“ в Пловдив и пред барелефа на Юрий Гагарин в 138 СОУ в София. Участие в мероприятията, организирани в „Училище за Авиация“ на летище София, в РКИЦ и др.
    3.    Участие в подготовката и провеждането на Международната научна конференция “Космос, екология, сигурност SES’2022” и честване на 50-годишнината на България като космическа държава (ноември 2022 г.).
    4.    Организиране на образователни и научни програми с деца, ученици и студенти: - Детски научен център „Музейко”- София; - за астрономически наблюдения; - по космически проекти; - организиране на национални и регионални състезания и олимпиади; - конкурси и викторини, вкл. два национални конкурса („Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „Еврика” в София и Литературен конкурс за деца, ученици и студенти: „Аз летя“ – БАД-Пловдив).
    5.    Превеждане на мероприятия в рамките на инициативата „Космическо училище“.
    6.    Съдействие за изграждане на планетариум и изложбена зала в Стара Загора.
    7.    Отбелязване на кръгли годишнини на дългогодишни заслужили членове на БАД.
    8.    Участие на БАД в мероприятията на Клуба на авиацията: Честване на 16 октомври, Ден на Българската авиация и ВВС; поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите пилоти в Музея на авиацията-Крумово..
    9.    Участие на членове на секция „Космически съобщения” на БАД в международни и национални форуми с доклади на тематика в областта на космическите съобщения.
    10.    Подготовка на фотоизложба на тема: „Български авиационни конструктори“ на „ХЕМУС-2022“.
    11.    Организиране и повеждане на литературна вечер с представяне на книги отразяващи родовата памет на членове на БАД-Пловдив.
    12.    Отбелязване чрез публикации на приноса на известни български учени за развитие на космонавтиката в България.
    13.    Популяризиране на постиженията на България в областта на авиацията и космонавтиката и заслугите на ветераните.
    14.    Образователни и научни програми, конференции, семинари, лектории и др.
    15.    Участие на БАД, чрез неговите членове в клонове и секции, в проекти и договори.
    16.    Сътрудничество с академии, университети и институти.
    17.    Издателска и рекламна дейност. 
    18.    Поддържане на Интернет страницата на БАД.


начало 1