БЪЛГАРСКО  АСТРОНАВТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО

П Л А Н

з а   д е й н о с т т а   п р е з   2 0 2 3 г.

1.     Работа по възобновяване дейността на бивши клонове на БАД и създаване на нови структури. Посещения на клонове на БАД в страната от членове на УС.

2.     Участие на структурите на БАД в честванията на Международния ден на авиацията и космонавтиката. Поднасяне на венци и цветя пред барелефа на Юрий  Гагарин в „Алеята  на  космонавтите“ в Пловдив и пред барелефа на Юрий Гагарин в 138 СОУ в София. Участие в мероприятията, организирани в „Училище за Авиация“ на летище София, в РКИЦ и др.

3.     Честване на Световната седмица на космоса (4 -10 октомври).

4.     Честване на 16 октомври – Ден на Българската авиация и Военновъздушни сили.

5.     Участие в подготовката и провеждането на Международната научна конференция “Космос, екология, сигурност SES’2023” (24-26 октомври 2023 г.).

6.     Организиране на образователни и научни програми с деца, ученици и студенти: - Детски научен център „Музейко”- София; - за астрономически наблюдения; - по космически проекти; - организиране на национални и регионални състезания и олимпиади; - конкурси и викторини за деца и ученици, вкл. два национални конкурса: „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „Еврика” в София.

7.     Превеждане на мероприятия в рамките на инициативата „Космическо училище“.

8.     Съдействие за изграждане на планетариум и изложбена зала в Стара Загора.

9.     Подпомагане инициативата на Организационния комитет от гр.Ловеч за изграждане на „Авиокосмически мемориал“.

10.           Участие на БАД-Пловдив в проекта „Авиацията и космоса през погледа на учениците от 4-ти клас“.

11.       Представяна на фотоизложбата „Авиационни делници“ в гр.Казанлък.

12.       Организиране на курс „Авиационна фотография“ с млади фотографи.

13.       Организиране и провеждане на конкурс с рисунки на деца и ученици: „Аз летя“.

14.       Организиране и повеждане на литературна вечер с представяне на книги отразяващи родовата памет на членове на БАД-Пловдив.

15.       Организиране представяне на стихосбирката „Отдадени на небето, посветени на земята“ на  о.з.подп.Стоян Бобев.

16.       Организиране представяне на книгата на о.з.подп.. Богомил Ганев „С любов и всеотдайност към небето“.

17.       Участие на членове на секция „Космически съобщения” на БАД в международни и национални форуми с доклади на тематика в областта на космическите съобщения.

18.       Участие на БАД в мероприятията на Клуба на авиацията.

19.       Отбелязване на кръгли годишнини на дългогодишни заслужили членове на БАД.

20.       Отбелязване чрез публикации на приноса на известни български учени за развитието на авиацията и космонавтиката.

21.       Популяризиране на постиженията на България в областта на авиацията и космонавтиката и заслугите на ветераните.

22.       Образователни и научни програми, конференции, семинари, лектории и др.

23.       Участие на БАД, чрез неговите членове в клонове и секции, в проекти и договори.

24.       Сътрудничество с академии, университети и институти.

25.       Издателска и рекламна дейност.

26.       Поддържане на Интернет страницата на БАД.


начало 1