БЪЛГАРСКО  АСТРОНАВТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО

П Л А Н
з а   д е й н о с т т а   п р е з   2 0 2 4 г.

1. Работа по възобновяване дейността на бивши клонове на БАД (Русе, Смолян) и създаване на нови структури. Посещение на клонове на БАД в страната от членове на УС.

2. Честване на 45-годишнината от полета на първия български космонавт Георги Иванов (10-12 април 2024 г.).

3. Открит урок с ученици от столичните училища в Училище на авиацията на летище София.

4. Честване на 90-годишнината от рождението на първият космонавт на планетата Юрий Гагарин (9 март 1934 г.) и поднасяне на цветя пред барелефа на Юрий Гагарин в 138 СОУ в София. Участие в честванията на Международния ден на авиацията и космонавтиката.

5. Изнасяне на лектория пред ученици и общественността на гр. Троян, организирана от БАД, клон Троян.

6. Провеждане на мероприятия в рамките на Световната седмица на космоса (4-10 октомври 2024 г.).

7. Участие в подготовката и провеждането на Международната конференция “Екологично инженерство и опазване на околната среда” (3-6 октомври, Велинград).

8. Участие в подготовката и провеждането на конференцията “Космос, екология, сигурност”, посветена на 155-годишнината от създаването на БАН, 55-годишнината от създаването на Института за космически изследвания и технологии и 45-годишнината от полета на първия български космонавт Георги Иванов (22-25 октомври 2024 г.).

9. Подготовка и провеждане на Отчетно-изборното делегатско събрание на БАД (15 ноември 2024 г.).

10. Участие в организиране на образователни и научни програми с деца, ученици и студенти като: - осъждане на космически проекти; - провеждане на астрономически наблюдения; - национални и регионални състезания и олимпиади; - конкурси и викторини за деца и ученици, вкл. Националният конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „Еврика” в София, - обучение по проект "Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища (EEOBSS)“; - дейности съвместно с Детски научен център „Музейко”, София.

11. Отбелязване на кръгли годишнини на дългогодишни заслужили членове на БАД.

12. Участие на БАД в мероприятията на Клуба на авиацията.

13. Участие на членове на секция „Космически съобщения” на БАД в международни и национални форуми, свързани с космически съобщения.

14. Отбелязване чрез публикации на приноса на известни български учени за развитие на космонавтиката и авиацията в България.

15. Популяризиране на постиженията на България в областта на авиацията и космонавтиката и заслугите на ветераните. – целогодишно.

16. Образователни и научни програми, конференции, семинари, лектории и др. – целогодишно.

17. Участие на БАД, чрез неговите членове от клонове и секции, в проекти и договори. – целогодишно.

18. Сътрудничество с академии, университети и институти. – целогодишно.

19. Издателска и рекламна дейност.  – целогодишно.

20. Поддържане на Интернет страницата на БАД. – целогодишно.


начало 1